Aktivnosti

Saopštenje za javnost

 

Učešće predstavnika Agencije na okruglom stolu o zaštiti i unaprjeđenju specijalnog rezervata Tivatska Solila

Povodom obilježavanja 2. februara - Međunarodnog dana vlažnih staništa, juče je u Tivtu u organizaciji opštine Tivat i JP “Morsko dobro” , održan okrugli sto ,,o zaštiti i unaprjeđenju specijalnog rezervata Tivatska Solila’’.

Okrugli sto imao je za cilj promociju i zaštitu posebnog (specijalnog) florističko-faunističkog rezervata prirode Tivatska solila, kao i očuvanja vlažnih staništa uopšte, vodeći se ovogodišnjom temom Ramsar sekretarijata “Vlažna staništa za smanjenje rizika i nepogoda”.
Pored predstavnika organizatora, prezentaciju na pomenutom događaju, pod nazivom: ,,Ekološke potrebe tivatskih solila-stanje ornitofaune na području’’ održao je i zaposleni u Agenciji za zaštutu životne sredine, Darko Saveljić, ornitolog.

P2020123.JPGP2020122.JPG

Opširnije: Saopštenje za javnost

12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola

 

12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola održan je u Atini od 24.-26.01.2016. godine sa ciljem razmatranja dostavljenih izvještaja zemalja potpisnica Barselonske Konvencije i pratećih protokola sa odredbama Konvencije i pratećih protokola kao i daljeg planiranja rada Komiteta za naredni period odnosno prestojeci bijenijum 2018.-2019. godina.

Opširnije: 12. Sastanak Komiteta za ocjenu usaglašenosti zemalja potpisnica Barselonske Konvencije sa odredbama Konvencije i pratećih protokola

Obilježen Svjetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

 

 Povodom Svjetskog dana obrazovanja o zaštiti životne, zaposleni u Agenciji za zaštitu životne sredine, održali su danas, ekološke časove u tri osnovne škole u Podgorici i to: OŠ ,, Niko Maraš” u Bijelom Polju, OŠ ,,Vlado Milić” u Donjoj Gorici i OŠ ,, Milorad Musa Burzan”. Tim povodom, prezentaciju ma temu: ,,Zagađenje mora sa plovnih objekata’’ održao je mr Aleksandar Božović, prezentaciju na temu: ,,Održivi razvoj zaštićenih područja’’, održao je mr Vasilije Bušković, dok je prezentaciju na temu: ,,Ptice u Crnoj Gori i njihova najznačajnija staništa’’ održati Darko Saveljić, ornitolog.

 

5.JPG3.JPG7.JPG4.JPG2.JPG1.JPG

 

Za vrijeme trajanja prezentacija djeca su bila veoma aktivna i zainteresovana za teme o kojima je bilo riječi. Nakon održanih prezentacija djeci je od strane predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine, uručen promotivni materijal Agencije, a sa upravama pomenutih škola dogovoreni su budući oblici saradnje.

Podsjećamo, u švedskom gradu Stokholmu 1972. Godine, održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o čovjekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine, to jest potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija i smjernica za očuvanje i unaprjeđenje životne sredine.

Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest o ekološkim problemima i to kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici, odnosno, u okruženju u kojem ljudi neposredno žive.

Znanje o tome na koji način funkcioniše naš ekosistem, kako svaki pojedinac može doprinijeti održivom razvoju i kako da se suočimo sa nadolazećim klimatskim promjenama da bismo sačuvali našu planetu postalo je dio obrazovanog programa, koji djeca uče od najmlađih dana.
Pomenut ekološki datum u svijetu se obilježava raznim edukativnim aktivnostima, seminarima i radionicama ukazujući na koji način svi zajedno možemo da utičemo na manju zagađenost, ujedno i veću brigu o našem životnom staništu zvanom Planeta Zemlja.

Agencija za zaštitu životne sredine, od svog osnivanja poseban akcenat stavlja na ekološko obrazovanje i podizanje ekološke svijesti naših građana, nastojeći da ekološku problematiku približi svim građanima, učečćem na brojnim sastancima, okruglim stolovima i radionicama te obilježavanjem svih važnijih ekoloških datuma.

 

Obavještenje za operatere SEVESO postrojenja

 

 

Na osnovu članova 39, 40 i 41 Zakona o životnoj sredini („Službeni list Crne Gore, broj 52/16“) Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja („Službeni list Crne Gore, broj 63/16“) i Pravilnik o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa („Službeni list Crne Gore, broj 67/16“).

Pravilnikom o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja propisuje se količina opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja. 

Pravilnikom o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa propisuje se bliži sadržaj plana prevencije udesa i obavještenja o Seveso postrojenju, sadržaj i metodologija izrade izvještaja o bezbjednosti i plana zaštite od udesa.

 

Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu

Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu

 

Danas, 22.12.2016.god. sa početkom u 10:00 časova u Multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja održana je press konferencija Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, tj. boljeg razumijevanja izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Radi boljeg razumjevanja pomenutih podataka, Agencija za zaštitu životne sredine je unaprijedila web stranicu, i ova aplikacija je predstavljena na Press konferenciji, na kojoj su se prisutnima obratili:

- Gdin Ervin Spahić, direktor, Agencija za zaštitu životne sredine
- Dr Boban Mugoša, direktor, Institut za javno zdravlje
- Gđa Lidija Šćepanović,pomoćnica direktora, Agencija za zaštitu životne sredine
- Mr Gordana Đukanović, samostalna savjetnica za kvalitet vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine.

press-vazduh2.JPGpress-vazduh.JPG

Opširnije: Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu

Još članaka...

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!