Biodiverzitet


Praćenje stanja biodiverziteta za cilj ima njegovo očuvanje, unaprijeđenje i zaštitu, a usmjeren je na praćenje najreprezentativnijih vrsta i staništa od međunarodnog i nacionalnog značaja.

Vazduh

vazduh3
Jedan od najznačajnih činioca životne sredine, svojim kompleksnim sastavom i osobinama zahtijeva stručno praćenje i analizu.

Zemljište

zemljiste

Zemljište,voda i vazduh su elementarne komponente životne sredine. Zemljište se ubraja u uslovno obnovljive resurse.

10-godina

Aktuelno

Javna rasprava o Nacrtu izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Master plan gasifikacije Crne Gore Ponedeljak, 16 Januar 2017   Shodno zahtjevu Ministarstva ekonomije, u cilju što bolje informisanosti zainteresovane javnosti i transparentnosti postupka, Agencija...
Javni poziv stručnim licima za učešće u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje Agencija za za... Petak, 13 Januar 2017   Na osnovu člana 7 stav 1 Internog pravila za obrazovanje komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjen...
Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu Četvrtak, 22 Decembar 2016 Održana konferencija u cilju bližeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu   Danas, 22.12.2016.god. sa početkom ...
Obavještenje o podacima monitoringa alergenog polena Petak, 16 Decembar 2016     Na osnovu monitoring polena u toku prethodne godine zaključeno je da u periodu decembar – februar nema polinacije, tako da je ...

Galerija slika

 
 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!